Formål og værdigrundlag
Skolens formål er:

       -   At holde efterskole primært for grønlandske unge, der har afsluttet folkeskolens afsluttende prøver.
       -   At formidle viden, færdigheder og kompetence gennem samtale, oplevelse og samvær.
       -   At formidle viden, færdigheder og kompetence om den grønlandske kulturarv, historie og natur.
       -   At eleverne forlader skolen som demokratisk engagerede og ansvarlige medborgere.
       -   At sætte skolens elever i stand til at navigere en globaliseret verden.
       -   At forberede skolens elever til at træffe personlige, faglige og uddannelsesmæssige valg.


Skolens værdigrundlag:

På Efterskole Villads Villadsen lægger vi vægt på.

      -   At eleverne oplever en hverdag med fokus på ligeværd og demokrati.
      -   At invitere eleverne til en ligeværdig samtale.
      -   At skabe rammerne for et fællesskab, hvor skolens elever udvikler selvstændighed og tillid til
          egne evner.
      -   At give eleverne de bedste muligheder for at få lyst og mod til at gå i dialog med andre
          mennesker.
      -   At eleverne på efterskolen oplever en sund livsstil med fokus på kost, motion og aktiv livsførelse
      -   At eleverne oplever vigtigheden af- og glæden ved at tage ansvar for egne valg og handlinger.
      -   At eleverne oplever glæde ved at færdes ude på alle årstider. Naturen spiller en betydningsfuld rolle
          på efterskolen.