Information
Vi håber på et nært og frugtbart samarbejde med forældrene.

Forældre og familie er til enhver tid velkomne som gæster på skolen, hvis ankomsten er meldt i god tid.

Nyhedsbreve til forældre og skolens bagland vil løbende informere om aktiviteter og om livets gang på efterskolen.

I særlige tilfælde vil forældre blive kontaktet telefonisk eller på mail af elevens kontaktlærer, ligesom forældre altid er velkomne til at kontakte skolen.