Kontaktgrupper
Når skoleåret begynder bliver alle elever inddelt i kontaktgrupper med 8-10 elever i hver gruppe. Hver gruppe har tilknyttet en af lærerne som deres kontaktlærer. Grupperne mødes fast en gang om ugen til en snak om, hvordan det går og om, hvad der kan ændres for at gøre skoleåret endnu bedre for alle.

Løbende igennem året har alle elever individuelle samtaler med deres kontaktlærer. Disse trivsels- og vejledningssamtaler har til formål at sikre, at alle elever trives, og at de får det ud af efterskoleåret, som de håbede på. Disse samtaler er en del af skolens vejledningstilbud og skal desuden forberede eleverne bedst muligt til at kunne træffe valg om, hvad der skal ske efter tiden på EVV