Siunertat pigaartitallu
Atuarfiup siunertai makkuupput:

       -   Pigaartumik kalaallit inuusuttai meeqqat atuarfiini soraarummerutissatut piumasarineqartunik
           naammassinnisimasut efterskolemi atuartissallugit.
       -   Inuusuttunut ilisimasat, pisinnaasat, ilikkaraqarnissarlu oqaloqateqarnikkut, misigisaqarnikkut
           akuutinneqarnikkullu ingerlateqqissallugit.
       -   Inuusuttunut ilisimasat, pisinnaasat, ilikkaraqarnissarlu kalaallit kulturikkut kingornussatigut,
           oqaluttuarisaanerisigut pinngortitakkullu ingerlateqqissallugit.
       -   Atuartut inuiaqatigiinni tamat oqartussaaqataanerinik akisussaaffeqartutullu misigisimallutik
           atufimmit matuminnga qimatsisarnissaat.
       -   Atuartut nunarsuarmi milligaluttuinnartumi akuunissamut piareersimanisaat anguniassallugu.
       -   Atuarfimmi atuartut inuttut nammineerlutik, ilisimasatigut ilinniagaqarnissatigullu toqqaasinnaanis-
           saannut piareersassallugit.

Atuarfiup tunngaviusumik pigaartitai:

Efterskole Villads Villadsen-imi makkua pigaartippavut.

       -   Atuartut ulluinnarni inuunerat naligiinneq kiisalu tamat oqartussaaqataanerat pingaartillugu
            ingerlanneqassasoq.
       -   Atuartut oqaloqatigineqassatillugit naligalugit aggersarneqartarnissaat.
       -   Atuartut ataatsimooqatigiillutik inuuneqarnissaannut periarfissanik pilersitsinissaq, tassami
           atuarfimmi atuartut nammineersinnaanissamut namminerlu piginnaasaqarnerminnik tatiginniler-
           nissaat ineriartortinneqassammata.
       -   Atuartut inunnik allanik oqaloqateqarnissamut piumassuseqalernissaat sapiissuseqalernissaallu
           periarfissaannik sapinngisamik pitsaanerpaamik aqqutissiuunnissaannut periarfississallugit.
       -   Efterskolimi atuartut  inooriaatsimik peqqinnartumik misigisaqartinneqarnissaat, tassa nerisassat
           peqqinnartut, timigissarnerit sammisaqarfiusumillu inooriaaseqarneq qitiutillugit.
       -   Atuartut nammineq toqqaanermikkut namminerlu qanoq iliuuseqarnermikkut akisussaassutsimik
           tigusinissap pingaaruteqarneranik nuannerneranillu misigisaqartinnissaat.
       -   Atuartut ukiup nikiffiini tamani silamiittarnerup nuannersuuneranik misissaqartissallugit.
           Pinngortitaq Efterskolip ingerlanneqarneranut pingaarutilimmik inissisimavoq