SKOLEN
Efterskole Villads Villadsen henvender sig til unge, der vil udvikle sig fagligt og personligt. Vi lægger vægt på en nær kontakt mellem elever og medarbejdere. Vi arbejder til en hver tid på at skabe en hverdag, hvor alle kan føle sig trygge og velkomne.

Den boglige undervisning, personlig udvikling og kreativitet udgør grundstenene for dagligdagen på efterskolen.

Som elev på Efterskole Villads Villadsen vil du blive udfordret på mange områder. Du skal have lyst til at dygtiggøre dig og udvikle dig fagligt. Alle elever på skolen modtager undervisning i dansk, engelsk og matematik.
Undervisningssproget på skolen er dansk. Så her er din mulighed for at blive lidt bedre til dansk, før du skal videre med din uddannelse.

Liniefagene fylder meget hele året igennem. Det er her, der er mulighed for at fordybe sig og for at blive virkelig god til det, du brænder for.