Sprog og Matematik
På Efterskole Villads Villadsen vil vi gøre, hvad vi kan, for at du bliver rigtig godt rustet til at gå i gang med en ungdomsuddannelse.

Dansk og engelsk er vigtige fag i uddannelsessystemet. Derfor vil du på Efterskole Villads Villadsen møde kompetente undervisere, der står klar til at hjælpe dig med at udvikle dine sprogkundskaber.
Efterskole Villads Villadsen er det rigtige sted for dig, der har lyst til at blive bedre til sprog.

Undervisningssproget på skolen er dansk.

Matematikundervisning svarer til niveauet på folkeskolens ældste klassetrin.
Du vælger selv, om du vil tage eksamen i dansk, engelsk og matematik.