UNDERVISNING
På Efterskole Villads Villadsen prioriterer vi liniefagene meget højt. Liniefagene giver dig mulighed for at fordybe dig og blive rigtig god til det, du brænder for i en kombination af praktiske færdigheder, kreativitet og teori. Hvis du giver den gas på dit liniefag, vil du kunne nå virkelig langt. Du kan fx lave dit eget tøjdesign, lave hjemmesider, journalistik, eller blive udlært som slædekusk, sportsklatrer, eller du kan prøve dig af som guide og have en flok turister med på tur.

Der undervises på dansk.
Alle elever har undervisning i dansk og engelsk samt matematik. Undervisningen leder frem mod folkeskolens afsluttende prøver, for de der gerne vil opnå en lidt bedre karakter.

Vi har fællesfag med fortælling eller nyheder. Der er fælles bevægelse og idræt. Vi har fællesmøder, hvor alle på skolen i fællesskab prøver at skabe de bedste rammer om livet på Efterskole Villads Villadsen.

Vi tager på ture til lejrskolen i Akulliit.

I april måned planlægger vi en flerdages slædetur for hele skolen. Vi kører med hunde ind til indlandsisen og ligger i telt.
EVV Indholds- og aktivitetsplan