Visitering
Når vi behandler ansøgninger til efterskolen tager vi følgende i betragtning:

   -  Har eleven afsluttet folkeskolen?
   -  Elevens karakterer fra folkeskolen.
   -  Skolerådgivers udtalelse.
   -  Elevens motivation for at gå på skolen.
   -  Vi ønsker en ligelig fordeling af piger og drenge.
   -  Alle liniefag skal fyldes op.
   -  Skolen modtager maksimalt tre elever fra Qasigiannguit.